Следвайте ни: facebook  twitter

 • Счетоводство
 • j0401027
 • accounting

Как да си намалим данъците

Как законно да си намаля данъците

Наистина ли мога да си намаля законно данъците?

Да. Това е напълно постижимо. Можете да направите дарение или да изберете да внасяте лични вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Съществува вариант и да си купите осигурителен стаж. Можете да си направите и застраховка Живот. Ако сте младо семейство и сте теглили ипотечен жилищен кредит, можете да намалите дължимите си данъци, но е необходимо да отговаряте на определени условия.

С колко мога да си намаля данъка?

С до 65% ако дарявате, например. Данъчната основа може да се намали с до 65% при дарение, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимия данък, може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.
Иначе в общия случай с колко ще се намали данъка зависи от вида на облекчението, което ще се ползва.

Колко ще спестя от данъци със застраховка Живот?

До 10 процента от сумите на данъчните основи можете да намалите, ако си направите застраховка. Данъчно облекчение се ползва само за определени видове застраховки "Живот, а именно: застраховка Живот и рента и застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд. За да се ползва при облагане на доходите от трудови правоотношения при работодателя, вноските по застраховката трябва да са удържани от трудовото възнаграждение на лицето. В случай, че вноските не са направени чрез работодателя лицето има право да ползва облекчението чрез подаване на годишна данъчна декларация. След изтичане на срока на договора на застраховката или ако си изтеглите парите преди изтичането му, натрупаната сума (без лихвите), за която сте ползвали данъчно облекчение, се облага с 10 процента окончателен данък при застрахователя. При получаване на суми след изтичане срока на договора, при дългосрочни застраховки Живот (15 или повече години) ставката на данъка е 7 на сто.

С колко ще намаля данъка си с доброволно социално осигуряване?

Ако решите, че това е начинът да си намалите данъците, можете да ползвате до 10 процента данъчно облекчение. Условията са да има сключен договор с пенсионно осигурително дружество, а вноските да са лични и да са направени през годината. Вариантите и тук са два: ако вноските са удържани от трудовото възнаграждение, т.е. направени са чрез работодател, облекчението може да се ползва при работодателя. В останалите случаи облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация.

А ползвам ли облекчение, ако през годината правя вноски за доброволно здравно осигуряване?

Да. Ако имате и застраховка Живот обаче, общата сума на ползваното облекчение заедно с вноските по доброволното здравно осигуряване, не трябва да превиши 10% от сумите на годишните данъчни основи. Условията за ползването на това облекчение са аналогични на тези за доброволното социално осигуряване.

С купуване на осигурителен стаж мога ли да намаля данъците си?

Купуването на осигурителен стаж е друг вариант, от който можете да се възползвате, за да си намалите данъците по законен начин. За целта трябва да направите вноски, които се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се към датата на плащане на вноските (за 2011 година този доход е 420 лева). Осигурителната вноска за 2011 година е 17,8 процента върху 420 лева.
Осигурителен стаж можете да си купите за:
- времето на обучение, ако сте завършили висше или полувисше образование;
- времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до 5 години осигурителен стаж.
Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация, като към нея се прилагат и копия на платежните документи за направените вноски. Лицата, които имат работодател към 31 декември на годината могат да ползват облекчението при работодателя, като за целта е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представят копия на платежните документи за направените вноски.

Ако направя дарение, мога ли да си намаля данъците?

Можете да си намалите данъците и като направите дарение. За да ползвате това данъчно облекчение, трябва да сте на трудов или граждански договор, да упражнявате свободна професия или да имате доходи от наем или друг доход, който се облага с данък върху общата годишна данъчна основа. Едноличните търговци ползват данъчно облекчение за дарения по реда и условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Точно с колко ще си намалите данъците, зависи от това в полза на кого е дарението.

 • До 5 процента от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведени, специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии, бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, на БЧК; на културни институти и читалища, комуни за лечение на наркозависими, УНИЦЕФ и др.
 • С до 50 процента - ако дарението е в полза на Центъра Фонд за асистирана репродукция      или Центъра Фонд за лечение на деца.
 • С до 15 процента - ако направите дарение за културата.

Как да направя дарение за културата?

Ако сте решили да направите дарение за културата, ще си намалите сумата от годишните данъчни основи с до 15 процента. Меценатите могат безвъзмездно да предоставят помощ за произведения на изкуството (литературни, публицистични, музикални, сценични произведения, филми, произведения на изобразителното изкуство, на архитектурата, на фотографията, изпълненията на артисти и др.). Дарение може да се направи и за археологически проучвания, реставрация и консервация, свързани с опазване на културно-историческото наследство.
ВАЖНО! Общият размер на даренията не може да превишава 65% от сумата на данъчните основи. Данъчното облекчение за дарение се ползва само при годишното облагане на доходите. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, от които да става ясно кой е дарителят и че дарението действително е получено. 

Какво е това данъчно облекчение за млади семейства?

Облекчението е предназначено за млади семейства, които са закупили жилище чрез ипотечен кредит. Данъчното облекчение позволява да се приспаднат от сумите на годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечния кредит. Приспадането означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. За да се ползва облекчението, трябва да отговаряте на няколко условия:

 • договорът за ипотечен кредит да е сключен от Вас или от Вашият съпруг/съпруга, с който/която имате сключен граждански брак.
 • поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
 • ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година.
 • облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Към годишната данъчна декларация се прилага удостоверение от съответната банка за размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит.
 • Лицето трябва да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2011 г.

Данъчното облекчение може да се ползва само чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Източник: www.nap.bg

За контакт

"ВИЕЛДИ КОНСУЛТ" ООД
гр. София, ул. "Бяло поле" 17, секция C, офис 2
ЕИК: 175439927

моб. 0888601488
моб. 0898492560
skype: vld_consult

виж още данни

Обмяна на валута

Convert 

into

  

Календар

«  ОКТОМВРИ 2023  »
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Вход